PRIVACYBELEID PRIVACY

Viktor & Rolf / L'ORÉAL BELGILUX N.V.

PRIVACYVERKLARING
Van kracht vanaf 02.03.2020L’Oréal streeft ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en op die manier bij te dragen aan een betere wereld. We hechten veel waarde aan eerlijkheid en transparantie en doen ons best om een sterke en blijvende band met onze consumenten op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds profijt. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Het respecteren van uw privacy is voor ons van essentieel belang. We hebben daarom “Onze privacybelofte” en onze volledige Privacyverklaring hieronder weergegeven.

ONZE PRIVACYBELOFTE

 • We respecteren uw privacy en uw keuzes.
 • We zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgen bij alles wat we doen.
 • We sturen u geen marketingberichten, behalve wanneer u ons hierom gevraagd hebt. U kunt op elk moment van gedachten veranderen.
 • We bieden uw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.
 • We streven ernaar om uw gegevens veilig en beveiligd te houden. Dit betekent onder meer dat we uitsluitend samenwerken met betrouwbare partners.
 • We streven ernaar om open en transparant te zijn over de manier waarop we uw gegevens gebruiken.
 • We gebruiken uw gegevens niet op een manier waarvan wij u niet op de hoogte hebben gesteld.
 • We respecteren uw rechten en proberen altijd zoveel mogelijk aan uw verzoeken tegemoet te komen, in lijn met onze eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Om een beter beeld te schetsen van hoe we met privacy omgaan, geven we hieronder aan welke soorten persoonsgegevens we van u kunnen ontvangen, hetzij direct, hetzij via uw interactie met ons, hoe we die gegevens kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en beveiligen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uiteraard hoeven niet alle situaties op u van toepassing te zijn. Deze Privacyverklaring biedt een overzicht van alle mogelijke situaties waarin interactie tussen ons kan plaatsvinden.

Hoe meer u met ons interageert, hoe beter we u leren kennen en hoe beter we in staat zijn u diensten op maat aan te bieden.

Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken we deze in overeenstemming met deze Verklaring. Het is belangrijk dat u deze informatie en onze Q&A-pagina (voor zover die er is) zorgvuldig doorleest. Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].WIE ZIJN WIJ

L’Oréal Belgilux N.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer we het hebben over “L’Oréal”, “ons”, “onze” of “we”, dan bedoelen we deze entiteit. L’Oréal is de “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België

Vertegenwoordiger: Jean-Charles Bondy, Gedelegeerd bestuurder
https://intl.viktor-rolf-fragrances.com/

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

“Persoonsgegevens” omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is u te identificeren, hetzij direct (bijv. uw naam), hetzij indirect (bijv. via gepseudonimiseerde gegevens zoals een uniek ID-nummer). Dit betekent dat persoonsgegevens zaken omvatten zoals e-mail/woonadres/mobiele telefoon, gebruikersnamen, profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag, door gebruikers gegenereerde content, financiële gegevens en gegevens over welzijn. Persoonsgegevens kunnen ook unieke numerieke identificatoren omvatten zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele apparaat, evenals cookies.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

L'Oréal stelt de consument altijd centraal. We vinden het fijn om met u in contact te komen, u te leren kennen en producten te ontwikkelen en te leveren waar u van geniet. Veel consumenten vinden het ook prettig om met ons te praten. Er zijn dus veel manieren waarop u uw persoonsgegevens met ons kunt delen en waarop we deze gegevens kunnen verzamelen.


HOE VERZAMELEN OF ONTVANGEN WE UW GEGEVENS?

We kunnen gegevens van u verzamelen of ontvangen via onze websites, formulieren, apps, apparaten, producten- of merkenpagina’s van L’Oréal op social media of anderszins. Soms verstrekt u deze gegevens rechtstreeks aan ons (bijv. wanneer u een account aanmaakt, contact met ons opneemt of aankopen doet via onze websites/apps of in onze winkels/schoonheidssalons); soms worden deze gegevens door ons verzameld (bijv. doordat we cookies gebruiken om inzicht te krijgen in hoe u onze websites/apps gebruikt) en soms ontvangen we uw gegevens van andere derden, bijvoorbeeld van andere entiteiten binnen L’Oréal Group.

Wanneer we gegevens verzamelen, markeren we verplichte velden met een asterisk als we deze gegevens nodig hebben om:

 • Onze overeenkomst met u uit te voeren (bijv. om de producten te leveren die u gekocht hebt via onze websites/apps);
 • U de service te bieden waar u om gevraagd hebt (bijv. om u een nieuwsbrief te sturen); of om
 • Aan de wettelijke eisen te voldoen (e.g. facturering).
Indien u de gegevens die met een asterisk zijn aangegeven niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor onze capaciteit om de producten en diensten te leveren.

In de tabel hieronder geven we antwoord op de volgende vragen:
 • Tijdens welke interacties kunnen uw gegevens worden verstrekt of verzameld? In deze kolom leggen we uit bij welke activiteit of situatie u betrokken wanneer wij uw gegevens gebruiken of verzamelen. Bijvoorbeeld of u een aankoop doet, u inschrijft voor een nieuwsbrief of door een website/app browset.

 • Welke persoonsgegevens kunnen we van u ontvangen, rechtstreeks of door uw interactie met ons? In deze kolom leggen we uit welke soorten gegevens we over u kunnen verzamelen al naar gelang de situatie.

 • Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken? In deze kolom leggen we uit wat we met uw gegevens kunnen doen en voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen.

 • Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens? In deze kolom geven we aan om welke reden we gebruik kunnen maken van uw gegevens.

  De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens kan (afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt) zijn:

  • Uw toestemming;
  • Ons legitieme belang, bijvoorbeeld:
   • Verbetering van onze producten en diensten: meer specifiek ons zakelijke belang om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, websites / apps / apparaten, producten en merken te verbeteren ten behoeve van onze consumenten.
   • Fraudepreventie: om ervoor te zorgen dat betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude en verduistering.
   • Beveiliging van onze tools: om de tools die u gebruikt (onze websites/apps/apparaten) veilig en beveiligd te houden en ervoor te zorgen dat ze goed werken en steeds beter worden.
  • De uitvoering van een overeenkomst: meer specifiek om de diensten te leveren waar u ons om verzoekt;
  • De wettelijke grondslag indien verwerking wettelijk vereist is.

Overzicht van uw interacties met ons en de gevolgen daarvan voor uw gegevens
Tijdens welke interacties kunnen uw gegevens door u worden verstrekt en door ons worden verzameld? Welke persoonsgegevens kunnen we van u ontvangen, rechtstreeks of door uw interactie met ons? Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken? Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens?
Account aanmaken en beheren

Informatie verzameld tijdens het aanmaken van een account op websites/apps van L’Oréal, via een social media login, of in de winkel.
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • Foto;
 • Geboortedatum of leeftijdscategorie;
 • ID, gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Gegevens van uw bestelling;
 • Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).
Om:
 • Uw bestellingen te beheren;
 • Wedstrijden, acties, enquêtes of prijsvragen te beheren waar u aan deelneemt;
 • Antwoord te geven op uw vragen en anderszins met u te interageren;
 • U een loyaliteitsprogramma aan te bieden;
 • U de mogelijkheid te geven uw voorkeuren te beheren;

 • Uitvoering van een overeenkomst
  Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (bijv. een account aanmaken, meedoen met een enquête of een product aanschaffen).
 • U marketingberichten te sturen (indien u ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op uw “profiel” (d.w.z. gebaseerd op de persoonsgegevens die we van u hebben en op uw voorkeuren);
 • Toestemming
  Om u directmarketing berichten te sturen.
 • Gepersonaliseerde diensten aan te bieden op basis van uw schoonheidskenmerken;
 • Onze websites/apps te monitoren en te verbeteren;
 • Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen
 • Onze websites/apps te beveiligen en zowel u als onszelf te beschermen tegen fraude;
 • Legitiem belang
  Om ervoor te zorgen dat onze websites/apps beveiligd blijven, om ze te beschermen tegen fraude en om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.
Aanmelden voor nieuwsbrieven en commerciële berichten Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).
Om:
 • U marketingberichten te sturen (indien u ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op uw “profiel” op basis van de persoonsgegevens die we van u hebben en op uw voorkeuren (waaronder de locatie van uw favoriete winkel);
 • Toestemming
  Om u directmarketingberichten te sturen.
 • Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen.
 • Legitiem belang
  Om onze marketingberichten op u af te stemmen, de effectiviteit ervan te achterhalen en u de ervaring te bieden die het beste bij u past; om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.
 • Een up-to-date suppressielijst bij te houden als u hebt gevraagd om geen contact met u op te nemen;
 • Wettelijke grondslag
  Om uw gegevens in een suppressielijst te zetten als u ons hebt verzocht u geen directmarketingberichten meer te sturen.
Beheer van aankopen en bestellingen
Informatie verzameld tijdens het aankoopproces op website/apps/socialmedia-pagina’s van L’Oréal of in de winkel
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • (Bezorg- en factuur) adres;
 • Telefoonnummer;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Gegevens van de transactie, waaronder gekochte producten en winkellocatie;
 • Betaalgegevens; of
 • Aankoopgeschiedenis
Om :
 • Contact met u op te nemen om uw bestelling af te ronden indien u uw winkelmandje hebt opgeslagen of producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd zonder het afrekenproces af te ronden;
 • U te laten weten wanneer een product dat u wilde aanschaffen beschikbaar is;
 • Uw bestelling te verwerken en te volgen, waaronder om het product af te leveren op het door u aangewezen adres;
 • De betaling van uw bestelling te beheren. Let wel, betaalgegevens (creditcardnummer / Paypal-gegevens / bankrekeninggegevens) worden niet door ons verzameld maar rechtstreeks door aanbieders van betaaldiensten;
 • Het contact dat u met ons hebt aangaande uw bestelling te beheren;
 • Uitvoering van een overeenkomst:
  Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (aankoop).
 • De transacties te beveiligen tegen fraude. Let wel, we gebruiken een oplossing van een externe leverancier om fraude te detecteren en te garanderen dat de betaling volledig plaatsvindt en dat deze door u wordt verricht of door een door u geautoriseerde persoon;
 • Uw profiel aan te vullen als u bij het doen van een aankoop gebruikmaakt van uw accountgegevens;
 • Tevredenheid te meten;
 • Eventuele geschillen met betrekking tot een aankoop af te handelen;
 • Voor de statistieken.
 • Legitiem belang
  Om u en onszelf te beschermen tegen frauduleuze transacties en ervoor te zorgen dat de betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude of verduistering
Online browsen

Informatie verzameld door cookies of vergelijkbare technologieën (“cookies”*) terwijl u door websites/apps van L’Oréal en/of door website/apps van derden browset.

Voor informatie over specifieke cookies die via een bepaalde website/app worden geplaatst, verwijzen we u naar de betreffende cookietabel.
*Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen wanneer u online bent, bijvoorbeeld wanneer u websites van L’Oréal Group bezoekt.
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Gegevens m.b.t. uw gebruik van onze websites/apps:
 • Waar u vandaan komt;
 • Inloggegevens;
 • Pagina’s die u hebt bekeken;
 • Video’s die u hebt bekeken;
 • Advertenties waar u op klikt of die u aantikt;
 • Producten waar u naar zoekt;
 • Uw locatie;
 • Duur van uw bezoek;
 • Producten die u in uw winkelmandje hebt geplaatst.
Technische gegevens:
 • IP-adres;
 • browsergegevens;
 • apparaatgegevens.

Een unieke identificator die aan elke bezoeker wordt toegewezen en de vervaldatum van deze identificator.
Waar nodig gebruiken we cookies in combinatie met andere persoonsgegevens die u eerder met ons hebt gedeeld (zoals eerdere aankopen, en of u bent aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief) voor de volgende doeleinden:
 • Om ervoor te zorgen dat onze website/apps goed kunnen functioneren:
  • juiste weergave van de content;
  • aanmaken en onthouden van een winkelmandje;
  • aanmaken en onthouden van uw inloggegevens;
  • interfacepersonalisatie zoals taal;
  • parameters die gekoppeld zijn aan uw apparaat, waaronder de resolutie van uw beeldscherm, enz.;
  • verbeteren van onze websites/apps, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën uit te proberen.

 • Om ervoor te zorgen dat de website/app veilig en beveiligd is en u tegen fraude of misbruik van onze websites of diensten te beschermen, bijvoorbeeld door probleemoplossing toe te passen.

 • Om statistieken bij te houden:
  • Om te voorkomen dat bezoekers tweemaal worden geregistreerd;
  • Om te weten hoe gebruikers op onze reclamecampagnes reageren;
  • Om onze acties te verbeteren;
  • Om te weten hoe u onze websites / apps hebt ontdekt.

 • Legitiem belang:
  Om ervoor te zorgen dat de websites/apps, advertenties en berichten die wij aan u leveren goed werken en steeds beter worden dankzij cookies die (i) essentieel zijn voor het functioneren van onze websites/apps, en (ii) gebruikt worden om onze websites/apps veilig en beveiligd te houden.
 • Om online behavioural advertising (reclame op basis van het surfgedrag) te leveren:
  • om onlineadvertenties aan u te tonen van producten die voor u interessant kunnen zijn, op basis van uw eerdere gedrag;
  • om advertenties en content aan u te tonen op social media platforms.

 • Om onze diensten op u af te stemmen:
  • om u aanbevelingen, reclame of content te sturen op basis van uw profiel en interesses;
  • om de weergave van onze websites/apps op u af te stemmen, bijvoorbeeld door het onthouden van uw winkelmandje of inloggegevens, uw taal, de cookies voor het aanpassen van uw gebruikersinterface (d.w.z. de parameters die gekoppeld zijn aan uw apparaat, waaronder de resolutie van uw beeldscherm, het gewenste lettertype, enz.).

 • Om ervoor te zorgen dat onze content gedeeld kan worden op social media (deelknoppen die bedoeld zijn om de website weer te geven).
 • Toestemming
  Voor alle overige cookies.
Promotieacties

Informatie verzameld tijdens een spel, prijsvraag, kortingsactie, sample-aanvraag of enquête.
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Overige informatie over uzelf die u met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door uw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, door een vraag te stellen via de chatfunctie die op bepaalde websites/apps beschikbaar is, of door deel te nemen aan een prijsvraag, een spel of een enquête).
 • Om taken uit te voeren waar u ons om hebt verzocht, bijvoorbeeld om uw deelname aan prijsvragen, spellen en enquêtes te beheren, waaronder om rekening te houden met uw feedback en suggesties;
 • Uitvoering van een overeenkomst
  Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd.
 • Voor de statistieken.
 • Legitiem belang
  Om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.
 • Om u marketingberichten te sturen (indien u ons hierom hebt verzocht)
 • Toestemming
  Om u directmarketingberichten te sturen.
Door gebruikers gegenereerde content

Informatie verzameld toen u bepaalde content plaatste op een van onze sociale platforms of ermee akkoord ging dat we content die door u op social media platforms is geplaatst, kunnen hergebruiken.
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam of alias;
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
 • Overige informatie over uzelf die u met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door uw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, of door een vraag te stellen via de chatfunctie die op sommige websites/apps beschikbaar is).
 • In overeenstemming met de door u geaccepteerde specifieke voorwaarden:
  • Om uw review of content te plaatsen;
  • Om onze producten te promoten.
 • Consentement
  Réutiliser le contenu que vous avez mis en ligne.
 • Voor de statistieken.
 • Legitiem belang
  Om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren en te promoten.
Gebruik van apps en apparaten

Informatie verzameld terwijl u gebruikmaakt van onze apps en/of apparaten.
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Locatie;
 • Geboortedatum;
 • Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
 • Foto;
 • Gegevens over welzijn waaronder huidskleur en type huid/haar
 • Geolocatie.
Om :
 • U de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld onze producten virtueel testen, onze producten aanschaffen via de app of via verwante e-commercewebsites; adviezen en meldingen over uw blootstelling aan de zon en uw haarverzorging);
 • Uw welzijnskenmerken analyseren en de juiste producten (waaronder maatwerkproducten) en verzorging aanbevelen;
 • U aanbevelingen te doen over producten & verzorging;
 • Uitvoering van een overeenkomst
  Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (waaronder, indien nodig, analyse van het algoritme dat nodig is om de dienst te leveren door het onderzoeks- en innovatieteam).
 • Voor onderzoek en innovatie door wetenschappers binnen L’Oréal Group;
 • Voor het monitoren en verbeteren van onze apps en apparaten;
 • Voor de statistieken.
 • Legitiem belang
  Om onze producten en diensten continu te verbeteren, zodat ze aan uw behoeften en verwachtingen voldoen en met het oog op onderzoek en innovatie.
Vragen

Informatie verzameld wanneer u vragen stelt (bijv. via onze klantenservice) over onze merken of onze producten en het gebruik daarvan.
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige informatie over uzelf die u met ons hebt gedeeld in verband met uw vraag (waaronder bijvoorbeeld gegevens over welzijn en gezondheid).
 • Om uw vragen te beantwoorden;
  Om u, indien nodig, in contact te brengen met de juiste diensten
 • Toestemming
  Om uw vraag te verwerken.
 • Voor de statistieken.
 • Legitiem belang
  Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van onze klanten en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.
 • Voor cosmeticabewaking:
  • Om ongewenste effecten die aan het gebruik van onze producten verbonden zijn, te monitoren en te voorkomen;
  • Om onderzoek te doen naar een veilig gebruik van onze producten;
  • Om indien nodig corrigerende maatregelen te nemen en de follow-up ervan te verzorgen.
 • Wettelijke grondslag
  Om te voldoen aan de wettelijke plicht om ongewenste effecten van zijn producten te monitoren.
Sponsoring Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.
 • Om op verzoek van een ander informatie over onze producten en/of informatie die op een wensenlijstje staat aangevinkt naar iemand te sturen.
 • Uitvoering van een overeenkomst
  Om het verzoek te verwerken.

 • En

 • Legitiem belang
  Om met die persoon contact op te nemen op verzoek van een ander.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Om transacties die via onze websites/apps/apparaten verlopen te beveiligen tegen fraude en verduistering, maken we gebruik van een of meer oplossingen van externe leveranciers. De methode voor fraudedetectie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op eenvoudige vergelijkingen, associatie, clustering, vermoedens en opsporing van uitschieters door gebruik te maken van intelligent agents, datafusietechnieken en diverse dataminingtechnieken.

Dit fraudedetectieproces kan volledig geautomatiseerd zijn of er kan sprake zijn van menselijk ingrijpen als de uiteindelijke beslissing door een mens wordt genomen. Hoe het ook zij, we nemen alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw gegevens te beperken.

Automatische fraudedetectie kan tot gevolg hebben dat u (i) te maken krijgt met vertraging bij het verwerken van uw bestelling / verzoek terwijl wij bezig zijn met het beoordelen van uw transactie; en (ii) geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van een dienst wanneer een risico op fraude wordt vastgesteld. U hebt recht op inzage in de informatie waarop onze beslissing gebaseerd is. Zie hiervoor de paragraaf “Uw rechten en keuzes” hieronder.


PROFILERING

Wanneer we gepersonaliseerde berichten of content versturen of weergeven, kunnen we gebruikmaken van bepaalde technieken die aangeduid worden als “profilering” (d.w.z. vormen van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke kenmerken van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om kenmerken te analyseren of te voorspellen die te maken hebben met persoonlijke voorkeuren, interesses, economische situatie, gedrag, locatie, gezondheid, betrouwbaarheid of bewegingen van die natuurlijke persoon). Dit betekent dat we in de verschillende scenario’s die in de tabel hierboven staan vermeld, persoonsgegevens over u kunnen verzamelen. We centraliseren deze gegevens en analyseren ze om uw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te evalueren en te voorspellen.
Op basis van onze analyses sturen of tonen we berichten en/of content die afgestemd is op uw interesses/behoeften.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor “profilering”. Zie hiervoor de paragraaf “Uw rechten en keuzes” hieronder.


WIE MAG UW PERSOONSGEGEVENS INZIEN?

We kunnen uw persoonsgegevens binnen L’Oréal Group delen om aan onze wettelijke plichten te voldoen, om fraude te voorkomen en/of om onze tools te beveiligen, om onze producten en diensten te verbeteren, of nadat u ons toestemming hebt verleend om dit te doen.

Afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, en uitsluitend op need-to-know-basis, kunnen entiteiten van L’Oréal Group wereldwijd een aantal van uw persoonsgegevens inzien, waar mogelijk gepseudonimiseerd (d.w.z. dat directe identificatie niet is toegestaan), en voor zover dit nodig is om aangevraagde diensten aan u te leveren.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd (d.w.z. zonder dat directe identificatie is toegestaan) delen met wetenschappers van L’Oréal Research & Innovation, waaronder met degenen die buiten uw land zijn gevestigd, met het oog op onderzoek en innovatie.

Indien toegestaan kunnen we ook een aantal van uw persoonsgegevens, waaronder de gegevens die via cookies zijn verzameld, uitwisselen tussen onze merken onderling om de informatie die u met ons deelt te harmoniseren en te actualiseren, om statistieken bij te houden op basis van uw kenmerken en om onze berichten op u af te stemmen.

Ga naar de website van L’Oréal group voor meer informatie over L’Oréal Group, zijn merken en locaties.

We kunnen uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een derde of met bedrijven van L’Oréal Group.

We delen uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden uitsluitend met derden als u hiervoor toestemming geeft. In dat geval worden uw gegevens verwerkt door deze derde, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, en zijn diens voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Lees hun documentatie zorgvuldig door voordat u toestemming geeft om uw gegevens bekend te maken aan deze derde.

Uw persoonsgegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze betrouwbare externe leveranciers.

We doen een beroep op betrouwbare derden die namens ons een reeks bedrijfsactiviteiten uitvoeren. We verstrekken aan hen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om de dienst uit te voeren, en we eisen dat zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We doen er alles aan om te garanderen dat alle derden waarmee we samenwerken uw persoonsgegevens beveiligd houden. We kunnen diensten waarbij verwerking van uw persoonsgegevens nodig is, bijvoorbeeld toevertrouwen aan:

Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van digitale en e-commercediensten zoals social listening, store locator, loyaliteitsprogramma’s, identity management, ratings en reviews, CRM, web analytics en zoekmachines, en curation tools voor door gebruikers gegenereerde content;
Bureaus voor reclame, marketing, digitale en sociale media die ons helpen bij het opzetten van reclame, marketing en campagnes, bij het analyseren van de effectiviteit ervan en bij het beheren van uw contactgegevens en vragen;
Derden die een product bij u moeten afleveren zoals post- en bezorgdiensten;
Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van IT-diensten zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en ondersteuning van onze databases, evenals van onze software en applicaties die gegevens over u kunnen bevatten (bij dit soort diensten kan inzage in uw gegevens soms nodig zijn om de vereiste taken uit te voeren);
Aanbieders van betaaldiensten en kredietinformatiebureaus, om uw kredietscore te beoordelen en uw gegevens te controleren als dit een voorwaarde is om met u een overeenkomst aan te gaan;
Derden die ons ondersteunen bij de klantenservice en cosmeticabewaking.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

Indien we een onderneming of activa verkopen; we kunnen uw persoonsgegevens in dat geval bekendmaken aan de potentiële koper van deze onderneming of activa. Als L’Oréal of een deel van zijn activa wordt overgenomen door een derde, dan zullen de persoonsgegevens die L’Oréal over zijn klanten bezit met betrekking tot deze activa, een van de over te dragen activa zijn. In voorkomend geval zal de koper die optreedt als de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken en is zijn privacyverklaring op de verwerking van uw persoonsgegevens van toepassing.
Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke plicht te voldoen of om onze gebruiks- of verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden waarmee u hebt ingestemd, toe te passen of af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van L’Oréal, onze klanten of werknemers te beschermen.
Als u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.
Of als het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze partners:

Indien de dienst waarvoor u zich aanmeldt een co-creatie is van L’Oréal en een partner (bijvoorbeeld een co-branded app). L’Oréal en de partner zullen uw persoonsgegevens in zo’n geval elk voor hun eigen doeleinden verwerken en uw gegevens zullen als volgt worden verwerkt:

 • Door L’Oréal: in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
 • Door de partner die eveneens optreedt als verwerkingsverantwoordelijke: volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.

Indien u ermee hebt ingestemd om marketing- en commerciële berichten van een partner van L’Oréal te ontvangen via een dedicated opt-in (bijvoorbeeld via een app die door L’Oréal is ontwikkeld en aan zijn partners beschikbaar is gesteld). In dat geval worden uw gegevens verwerkt door de partner die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en daarbij handelt volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.
We kunnen ondersteunende content publiceren vanuit sociale netwerken. Indien u content van sociale netwerken op onze website/apps raadpleegt, kan een cookie van zo’n sociaal netwerk op uw apparaat worden opgeslagen. We raden u aan het cookiebeleid van deze sociale netwerken te lezen voor meer informatie.

We bieden uw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.


WAAR SLAAN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP?

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden doorgegeven aan, ingezien vanuit en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER opereren en werk uitvoeren voor ons of voor een van onze serviceproviders.

L’Oréal geeft persoonsgegevens buiten de EER uitsluitend door op een veilige en rechtmatige wijze. Sommige landen hebben geen wetgeving die het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens reguleert, daarom nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat derden de toezeggingen in deze Verklaring nakomen. Deze maatregelen betreffen bijvoorbeeld het beoordelen van de privacy- en beveiligingsstandaarden van derden en/of het sluiten van passende overeenkomsten (op basis van het door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontract dat hier beschikbaar is).
Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens hieronder (onder het kopje “Contact”).


HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we uw persoonsgegevens in ons bezit hebben, om in uw behoeften te voorzien, of om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

We hanteren de volgende criteria om de bewaartermijn van uw gegevens vast te stellen:

 • Indien u producten en diensten aanschaft, bewaren we uw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie tussen ons voortduurt;
 • Indien u deelneemt aan een kortingsactie, bewaren we uw persoonsgegevens zolang de kortingsactie voortduurt;
 • Indien u contact met ons opneemt om een vraag te stellen, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om uw vraag te verwerken;
 • Indien u een account aanmaakt, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
 • Indien u toestemming hebt gegeven voor direct marketing, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u zich afmeldt of ons verzoekt uw gegevens te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
 • Indien er cookies op uw computer worden geplaatst, bewaren we die zolang als nodig is om hun doelen te behalen (bijv. gedurende een sessie voor winkelmandcookies of session ID-cookies) en gedurende een periode die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren.

We kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaren om aan onze wettelijke of reglementaire plichten te voldoen, en om ons in staat te stellen onze rechten te beheren (bijvoorbeeld om onze vorderingen in te stellen bij een rechtbank) of voor statistische of historische doeleinden.

Zodra we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen en archieven verwijderd of geanonimiseerd zodat uw identiteit er niet langer uit kan worden herleid.


ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

We streven ernaar uw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te doen. We leggen betrouwbare derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

We doen altijd ons best om uw persoonsgegevens te beschermen en maken, zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen. Elke verzending is daarom voor uw eigen risico.


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN SOCIAL LOGIN

Onze websites en apps kunnen af en toe links bevatten naar en vanaf de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Stel u op de hoogte van dit beleid voordat u persoonsgegevens op deze websites plaatst.

Misschien bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van uw social media login. Als u dit doet, bedenk dan dat u uw profielgegevens met ons deelt, afhankelijk van de instellingen van uw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.


SOCIAL MEDIA EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT

Op sommige van onze websites en apps kunnen gebruikers hun eigen content plaatsen. Vergeet niet dat content die op een van onze social media platforms wordt plaatst, door iedereen kan worden bekeken. Wees daarom voorzichtig als u bepaalde persoonsgegevens verstrekt zoals financiële gegevens of adresgegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van andere mensen wanneer u persoonsgegevens op een van onze social media platforms plaatst en we raden u aan dit soort informatie niet de delen.

UW RECHTEN EN KEUZES

L’Oréal respecteert uw recht op privacy: het is belangrijk dat u controle hebt over uw persoonsgegevens. U hebt de volgende rechten:

Uw rechten Wat houdt dit in?
Recht op informatie U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, en over uw rechten. Dat is de reden waarom we de informatie in deze Verklaring aan u verstrekken.
Recht op inzage U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben (behoudens bepaalde beperkingen).

We kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de administratieve kosten om de informatie te verstrekken.

Verzoeken die kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief van aard zijn, kunnen worden geweigerd.

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder. nifestement infondées, excessives ou répétées sont susceptibles de ne pas recevoir de réponse.
Recht op correctie U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder. Als u een account hebt dan is het misschien eenvoudiger om uw gegevens zelf aan te passen via de functie “My Account”.
Recht op uitwissing/recht om vergeten te worden U hebt in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat dit geen absoluut recht is, aangezien we wettelijke of legitieme gronden kunnen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.

Als uw wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, waaronder tegen profilering U kunt zich op elk moment afmelden voor onze directmarketingberichten.

De eenvoudigste manier om dit te doen is door op de link “afmelden” te klikken in een e-mail of bericht dat wij naar u sturen. En anders kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Als u bezwaar wilt maken tegen profilering, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
Recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking op basis van toestemming U kunt uw toestemming voor het door ons verwerken van uw gegevens intrekken indien deze verwerking gebaseerd is op toestemming. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van uw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op toestemming.

Als u bezwaar wilt maken om uw toestemming in te trekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen U kunt zich op elk moment verzetten tegen het door ons verwerken van uw gegevens indien deze verwerking gebaseerd is op het legitieme belang. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van uw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op legitieme belangen.

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie U hebt het recht om contact op te nemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land om een klacht in te dienen tegen de gegevensbeschermings- en privacypraktijken van L’Oréal.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder voordat u een klacht indient bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.
Recht op dataportabiliteit U hebt het recht om gegevens van onze database te verplaatsen, te kopiëren of te verzenden naar een andere database. Dit geldt uitsluitend voor gegevens die u hebt verstrekt, als de verwerking gebaseerd is op een overeenkomst of op uw toestemming, en als de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van uw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op de uitvoering van een overeenkomst of op toestemming.
Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
Recht op beperking U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit recht houdt in dat de verwerking van uw gegevens door ons beperkt wordt, zodat we de gegevens kunnen bewaren maar ze niet kunnen gebruiken of verder verwerken.

Dit recht is van toepassing in een gering aantal omstandigheden als vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming:
 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene (d.w.z. door u), gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene (d.w.z. u) verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. L’Oréal) heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene (d.w.z. u) heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op basis van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als u een verzoek tot beperking wilt indienen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.
Recht om cookies uit te schakelen U hebt het recht om cookies uit te schakelen. De standaardinstelling van internetbrowsers is meestal om cookies te accepteren, maar u kunt dit eenvoudig aanpassen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Veel cookies worden gebruikt om de bruikbaarheid of functionaliteit van websites/apps te vergroten; door cookies uit te schakelen kunt u misschien bepaalde delen van onze websites/apps als vermeld in de betreffende cookietabel, niet meer gebruiken. 

Als u cookies wilt beperken of alle cookies wilt blokkeren die worden geplaatst door onze websites/apps (waardoor u misschien bepaalde delen van de website niet meer kunt gebruiken) of door andere websites/apps, dan kunt u dit doen door middel van uw browserinstellingen. In de helpfunctie van uw browser kunt u nagaan hoe dit moet. Kijk voor meer informatie op de volgende links: http://www.aboutcookies.org/

We kunnen u om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

CONTACT

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens gebruiken, of als u een van uw hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of stuur een brief naar Viktor & Rolf, L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584 – 1082 Brussel - België.